آدرس آرمان پایا

  • تهران - فرجام شرقی
    نزدیک مترو دانشگاه علم و صنعت - چهارراه خاور، جنب داروخانه فرجام، ساختمان پزشکان 117 - قسمت ارتوپدی فنی شنبه و دوشنبه
    ارتوپدی فنی آرمان پایا - خانم عسگری - 16:00 - 19:00